Όροι παράδοσης προϊόντων .

 

Τα παραγγελθέντα προϊόντα παραδίδονται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς τρίτου προσώπου.

 

Η παράδοση πραγματοποιείται στη διεύθυνση του χρήστη στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ή στο εξωτερικό, εκτός  εάν αναφέρεται διαφορετικά στον ιστότοπο για το συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία.

 

Τα έξοδα παράδοσης αφορούν τον λογαριασμό του Χρήστη, για την οποία ο Έμπορος θα πρέπει να παρέχει επαρκείς και ενημερωμένες πληροφορίες στον ιστότοπο. Ο έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει όρους προσφοράς, εντός των οποίων θα επιβαρύνεται τα έξοδα παράδοσης.

 

Πριν από την αποστολή των παραγγελθέντων εμπορευμάτων, ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Χρήστη στο τηλέφωνο που θα υποδείξει ο ίδιος, με σκοπό την επαλήθευση των στοιχείων της παραγγελίας ή/και της παράδοσης.
 
Ο Έμπορος δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση μιας παραγγελίας σε περιπτώσεις όπου ο Χρήστης έχει παράσχει λανθασμένα, ελλιπή ή/και ανακριβή προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής μιας ελλιπούς, ανακριβούς ή πλασματικής διεύθυνσης ή αριθμού τηλεφώνου.
Η παράδοση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται σε κάθε επιλογή παράδοσης παραγγελιών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την ημερομηνία παράδοσης ενημερώνοντας έγκαιρα τον Χρήστη.
 
Ο έμπορος επεξεργάζεται τις παραγγελίες εντός 2 έως 7 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η παράδοση πραγματοποιείται συνήθως εντός του συνήθους χρονικού πλαισίου σύμφωνα με την επιλεγμένη μέθοδο παράδοσης
 
Τα παραγγελθέντα προϊόντα παραδίδονται με υπογραφή.
 
Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τα εμπορεύματα κατά τη στιγμή της παράδοσής τους και να ενημερώνει άμεσα για λάθη, ελλείψεις και ζημιές. Εάν ο Χρήστης δεν το κάνει, θεωρείται ότι η παράδοση έχει γίνει αποδεκτή χωρίς αντίρρηση.
 
Κατά τις διεθνείς παραδόσεις, ισχύουν οι κανόνες παράδοσης και παραλαβής της σχετικής εθνικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, καθώς και η σχετική εθνική νομοθεσία της χώρας στην οποία βρίσκεται ο παραλήπτης των προϊόντων.
 
Τα έξοδα που προκύπτουν κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων είναι για λογαριασμό του Χρήστη. Ο χρήστης δεν μπορεί να ζητήσει επιστροφή της τιμής εάν αρνηθεί να πληρώσει τους τα έξοδα αποστολής ή να παραλάβει την αποστολή.
 
 
 

Ο έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον διαθέσιμο τρόπο παράδοσης και πληρωμής ή/και τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τον διαθέσιμο τρόπο παράδοσης και πληρωμής στον ιστότοπο χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.